Entries by khuong

D’. Palais Louis – Bất động sản cao cấp nhất của Tập đoàn Tân Hoàng Minh

Sự bền bỉ và kiên định đang mang đến cho tập đoàn những thành tựu chưa từng có trong ngành bất động sản Việt Nam. Thành lập từ năm 1993, Tập đoàn Tân Hoàng Minh khởi nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực: sản xuất và xuất khẩu mây tre đan, vận tải hành khách […]