CBRE trở thành đơn vị quản lý vận hành dự án D'. Le Roi Soleil Quảng An

Công ty TNHH CBRE Việt Nam vừa chính thức được Công…

Tiến độ xây dựng D’. El Dorado Tân Hoàng Minh

Đại diện chủ đầu tư Tân Hoàng Minh cho biết: “Tiến…