Bài viết

Tân Hoàng Minh động thổ dự án D'. Saint Raffles tại Nguyễn Thị Minh Khai Quận 1

Ngày 16/11/2019, Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã chính thức…