Bài viết

CBRE trở thành đơn vị quản lý vận hành dự án D'. Le Roi Soleil Quảng An

Công ty TNHH CBRE Việt Nam vừa chính thức được Công…